Do quá nhiều sai phạm, Bộ Công Thương đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị chấm dứt chức quyền Cục trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

ông Nguyễn Thanh Hải, Hải Dương, quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương
Ông Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: tapchicongthuong.vn)

Bộ Công thương vừa có thông tin về những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải – quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, thuộc Tổng cục QLTT.

Theo Bộ Công thương, ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018, nhưng trong thời gian này ông Nguyễn Thanh Hải không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động; đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Ông Nguyễn Thanh Hải tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.

Các nội dung trên gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ của lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Nghị định số 157 ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Từ tháng 8/2018, thành lập Cục QLTT tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng Cục QLTT (Bộ Công Thương), với cương vị người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Là người đứng đầu cơ quan, khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 174 ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.

Ông Hải và gia đình đang có khoản vay tại Ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Nguyễn Thanh Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc Ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ Ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị.

Hiện ông Nguyễn Thanh Hải đã giải quyết xong khoản vay tại Ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục QLTT tỉnh Hải Dương tìm ông Nguyễn Thanh Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Trước những sai phạm trên, Bộ Công Thương đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị chấm dứt chức quyền Cục trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Hiện Tổng cục QLTT đã kiến nghị lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã đề xuất ông Bùi Trường Giang – Phó bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hải Dương là người thay thế ông Nguyễn Thanh Hải.

Phạm Toàn