Theo phương án 1 của dự thảo Bộ Luật Lao động, công chức viên chức sẽ làm việc từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút.

Đề xuất cán bộ công chức nghỉ trưa trong 1 giờ. (Ảnh: baochinhphu)

Trong dự thảo Bộ Luật Lao động đang công bố để lấy ý kiến, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra hai phương án quy định thời gian làm việc tại các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Cụ thể:

Phương án 1: Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước.

Theo đó, thời gian làm việc dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút (ít thời gian hơn so với thời gian nghỉ trưa đang được áp dụng).

Quy định thời gian làm việc này không áp dụng với những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân.

Phương án này nhằm giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, phù hợp hơn với thời gian làm việc của các quốc gia.

Phương án 2: giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ Luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính.

Đối với các Bộ do Thủ tướng quyết định, đối với UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Lý giải cho việc đề xuất điều chỉnh thống nhất giờ làm việc trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, Bộ này cho biết hiện việc quyết định thời điểm bắt đầu làm việc của doanh nghiệp thì do doanh nghiệp quyết định; của cơ quan hành chính thì do người đứng đầu cơ quan quyết định được quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Việc áp dụng giờ làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên thực tế hiện đang xảy ra một số tồn tại.

Cụ thể, các cơ quan trung ương và địa phương chưa có sự thống nhất giờ làm việc. Các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc lúc 8h, trong khi đa số các địa phương bắt đầu từ 7h vào mùa Hè hoặc 7h30 với mùa Đông, tại Hà Nội cũng có sự khác nhau.

Ở các địa phương, giờ làm việc mùa Hè phổ biến là buổi sáng từ 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h; mùa Đông phổ biến là buổi sáng từ 7h30 đến 12h; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Thời gian nghỉ trưa kéo dài khoảng 1,5-2h.

Việc chênh lệch giờ làm việc chưa bảo đảm sự liên kết, kết nối giữa giờ làm việc của khối cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương, chưa phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.

Do đó, Bộ đề xuất phương án thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước.

Hoàng Minh

Xem thêm: