Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND). Dự thảo gồm 04 chương 23 điều, sẽ lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng đến hết ngày 6/7.

(Anh: bocongan.gov.vn)

Một số nội dung đáng lưu ý trong Dự thảo liên quan đến các lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quan điểm chính trị như sau:

Vi phạm các quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

1.Đề xuất kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm hoặc hạ bậc lương đối với cán bộ chiến sỹ CAND:

 • Tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng, cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, gây tai nạn làm người khác bị thương.

2. Đề xuất kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với cán bộ chiến sỹ CAND vi phạm (nhưng được miễn trách nhiệm hình sự):

 • Tham gia giao thông gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng;
 • Điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép gây tai nạn chết người.

Vi phạm các quy định trong quan điểm, phát ngôn chính trị

1.Áp dụng hình thức khiển trách với hành vi:

 • Đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip, bài viết, lời nói, bình luận trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các trang mạng xã hội.
 • Chia sẻ (share), thích (like) các trang mạng, bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước (trừ trường hợp phục vụ yêu cầu công tác hoặc để phản bác các thông tin thù địch, phản động đó);
 • Trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng Internet trong giờ làm việc đã được lãnh đạo đơn vị nhắc nhở quá 03 lần nhưng vẫn thực hiện; kinh doanh “tiền ảo” qua mạng Internet;
 • Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan, đơn vị.

2. Áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các hành vi:

 • Do nhận thức không đúng mà nói, viết, tán phát, xuất bản những thông tin có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng;
 • Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình;
 • Viết, phát tán, lưu hành thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân.

3. Áp dụng hình thức tước danh hiệu đối với các hành vi:

 • Tuyên truyền chống ĐCS Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tham gia, hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động;
 • Cố ý nói, viết hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân;
 • Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”;
 • Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng;
 • Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an.

Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy 

1.Đề xuất kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm hoặc hạ bậc lương đối với cán bộ chiến sỹ CAND:

 • Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật;
 • Cung cấp trái pháp luật địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy;
 • Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc các chất ma túy khác cho người không được phép cất giữ, sử dụng.

2. Đề xuất kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với cán bộ chiến sỹ CAND vi phạm:

 • Sử dụng trái phép chất ma túy;
 • Môi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy;
 • Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép;
 • Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Tuấn Minh

Xem thêm: