Bộ Công an đưa ra phương án quy định miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày và chỉ áp dụng khi vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để Luật hóa Quyết định số 80/2013 của Thủ tướng đã được thực hiện từ năm 2013.

Đảo Phú Quốc. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo lần hai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo dự thảo, luật đề xuất các phương án quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển; điều chỉnh việc cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về đề xuất các phương án quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, Bộ công an đưa ra 3 phương án:

Phương án một: Các khu kinh tế ven biển phải đáp ứng một số điều kiện nhất định (có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ đất liền) và giao Chính phủ quyết định các khu kinh tế ven biển được miễn thị thực.

Phương án hai: Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các khu kinh tế ven biển được áp dụng chính sách này để đảm bảo chặt chẽ, tránh áp lực cho Chính phủ.

Phương án ba: Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày và chỉ áp dụng khi vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để Luật hóa Quyết định số 80/2013 của Thủ tướng đã được thực hiện từ năm 2013.

Trong ba phương án, Bộ Công an đề nghị thực hiện theo phương án ba.

Về việc điều chỉnh việc cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp tại Việt Nam, Bộ cho rằng theo luật số 47 quy định người nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp thì được cấp thị thực, thẻ tạm trú (điện tử) có thời hạn không quá 5 năm. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều người nước ngoài, doanh nghiệp lợi dụng quy định này như góp số vốn nhỏ (có trường hợp chỉ góp dưới 10 triệu đồng) vào doanh nghiệp, mở cửa hàng cắt tóc, bán phở… và ở lại sinh sống, làm ăn lâu dài ở Việt Nam.

Do đó, Bộ Công an cho rằng cần sửa đổi quy định này. Hai phương án Bộ đưa ra gồm:

Phương án một là tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành (thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư có thời hạn không quá 5 năm).

Phương án hai là quy định thời hạn thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư căn cứ vào giá trị góp vốn để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… Theo đó, nhà đầu tư có vốn đầu tư nhỏ thì chỉ cấp thị thực có thời hạn không quá 12 tháng, đồng thời nâng thời hạn thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư có vốn đầu tư lớn lên không quá 10 năm. Bộ Công an đề nghị thực hiện theo phương án hai.

Phạm Toàn

Xem thêm: