Theo đề xuất, cả nước sẽ tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đề xuất, cả nước sẽ tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. (Ảnh minh họa: baothainguyen.vn)

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo quy định hiện hành, số cán bộ, công chức đối với xã và thị trấn loại I – II – III tương ứng là 22 – 20 – 18 người. Ngoài ra, tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với cấp xã loại I – II – III tương ứng là 14 – 12 – 10 người. Đề xuất cũng bổ sung quy định tăng thêm số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại những đơn vị hành chính có dân số đông và không khống chế tối đa số lượng này.

Cụ thể, với phường thuộc quận, dân số tăng thêm 5.000 người được tính thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Đối với các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về dân số thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách.

Đề xuất tăng mức phụ cấp

Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I – II – III tương ứng từ 16 – 13,7 – 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 – 18 – 15 lần mức lương cơ sở (tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/1 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người).

Ngoài ra, đối với những nơi có dân số đông được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 1 người sẽ được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người tăng thêm.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3 – 5 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện nay lên mức 4,5 – 6 lần mức lương cơ sở.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2023 thì tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.686 tỷ đồng/năm sau khi tăng thêm.

Minh Long