‘Đi xem đất’ cùng 1 phụ nữ giữa mùa dịch COVID-19, 1 trưởng ban HĐND tỉnh Phú Yên bị phạt

“Đi xem đất” cùng một người phụ nữ khi Phú Yên đang thực hiện giãn cách, ông Lê Xuân Hà, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh bị phạt 2 triệu đồng.