6 huyện, thành phố của Quảng Ngãi có dịch lở mồm long móng (LMLM), với 2.353 con trâu, bò, heo bị bệnh.

lở mồm long móng, Quảng Ngãi
Các bác sĩ thú y đang bôi thuốc cho bò bị bệnh. (Ảnh: binhson.quangngai.gov.vn)

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến ngày 7/2, gia súc của 739 hộ thuộc 119 thôn, 52 xã của 6 huyện, thành phố bị bệnh LMLM với tổng số 2.353 con trâu, bò, heo bị bệnh; trong đó có 80 con bị chết và 1.120 con đã được điều trị khỏi bệnh. Chi cục đã cấp 14.500 liều vacxin cho các huyện để phòng chống dịch.

Theo thống kê, huyện Bình Sơn là huyện có số gia súc bị bệnh LMLM nhiều nhất. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 1.534 con gia súc của 455 hộ thuộc 49 thôn của 22/24 xã, thị trấn có bò bị bệnh LMLM; trong đó có 50 con bị chết và 729 con bò đã được điều trị khỏi bệnh.

Huyện Bình Sơn đã ứng và trích ngân sách mua 20.000 liều vacxin LMLM và 750 lít hóa chất để tiêm phòng, phun khử trùng chuồng trại, trâu bò.

Huyện Đức Phổ có 323 con gia súc của 82 hộ thuộc 21 thôn của 8 xã, thị trấn có bò bị bệnh LMLM; trong đó có 24 con bị chết và 253 đã được điều trị khỏi bệnh.

Huyện Nghĩa Hành có 216 con gia súc (16 con trâu và 200 con bò) của 74 hộ thuộc 17 thôn của 8 xã, thị trấn có trâu, bò bị bệnh LMLM.

Huyện Tư Nghĩa có 140 con gia súc (25 con trâu, 105 con bò và 10 con heo) của 58 hộ thuộc 15 thôn của 5 xã có trâu, bò heo bị bệnh LMLM; trong đó có 6 con heo bị chết và 21 con bò đã được điều trị khỏi bệnh.

Huyện Mộ Đức có 88 con gia súc (09 con trâu và 79 con bò) của 44 hộ thuộc 16 thôn của 8 xã, thị trấn có trâu, bò bị bệnh LMLM; trong đó có 80 đã được điều trị khỏi bệnh (7 con trâu và 73 con bò).

TP. Quảng Ngãi có 52 con gia súc (4 con trâu và 48 con bò) của 26 hộ thuộc 1 thôn của xã Tịnh Khê có trâu, bò bị bệnh LMLM; trong đó có 37 con đã được điều trị khỏi bệnh (4 con trâu và 33 con bò).

Mỹ Lệ