Điểm lại những dự án giao thông đáng thất vọng của Thủ đô Hà Nội

Điểm lại một số dự án giao thông gây thất vọng và bức xúc với người dân Thủ đô thời gian qua.