Phần lớn số phó giám đốc bổ nhiệm vượt quá quy định tại tỉnh Bình Định đã được điều động sang giữ chức vụ lãnh đạo tại các sở, phòng, ban hoặc viện nghiên cứu.

Sở TN-MT tỉnh Bình Định hiện đang có số lượng phó giám đốc vượt gấp đôi so với quy định. (Hình ảnh: stnmt.binhdinh.gov.vn)
Sở TN-MT tỉnh Bình Định có số lượng phó giám đốc vượt quy định từ năm 2014, tới nay thực hiện điều động 2 PGĐ sang chức vụ khác, 1 PGĐ nghỉ hưu. (Hình ảnh: stnmt.binhdinh.gov.vn)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, trong 6 phó giám đốc (nhiều hơn 3 phó giám đốc theo quy định) của Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT), ông Trần Đình Chương được điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 31/5; ông Đinh Văn Tiên nghỉ hưu; còn ông Nguyễn Hiến chỉ giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định (thuộc Sở TN-MT).

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 phó giám đốc (nhiều hơn 2 phó giám đốc theo quy định), ông Nguyễn Văn Trượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hiếu Hòa nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế.

Ngoài ra, Sở Nội vụ vượt 1 phó giám đốc; hiện ông Huỳnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cũng nghỉ hưu.

Sở Công Thương tỉnh Bình Định cũng vượt 1 phó giám đốc; hiện ông Phạm Tấn Thành đã được điều động sang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định.

Theo đó, trong 7 phó giám đốc sở được bổ nhiệm vượt quá số lượng quy định, 2 người nghỉ hưu, 5 người được điều sang vị trí lãnh đạo tại các đơn vị, tổ chức khác.

Nguyễn Sơn 

Xem thêm: