Để được hoạt động trong thời gian phòng ngừa dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TP.HCM có thể phải đáp ứng các điều kiện như có khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 1m; đo thân nhiệt cho nhân viên, khách hàng, người chế biến, người phục vụ, người vận chuyển phải đeo khẩu trang; …

Một khu vực kinh doanh ăn uống tại TP.HCM thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19, tháng 4/2019. (Ảnh: Mont592/Shutterstock)

Ngày 23/4, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đưa ra Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Bộ tiêu chí gồm có 10 tiêu chí thành phần và được chấm theo thang 10 điểm/tiêu chí; nếu có đầy đủ thì 10 điểm, nếu không đầy đủ thì 0 điểm.

Tiêu chí 1: Hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu có ghi chép theo dõi sổ tự kiểm thực 3 bước, có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm hoặc hợp đồng cung cấp thực phẩm, hồ sơ tự công bố (nếu có theo quy định).

Tiêu chí 2: Khu vực nhập hàng, kho bảo quản thực phẩm đảm bảo theo quy định của ngành chức năng, có chế độ vệ sinh định kỳ đảm bảo sạch, sắp xếp ngăn nắp, không bị côn trùng xâm nhập.

Tiêu chí 3: khu vực sơ chế có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn sơ chế, cống rãnh thông thoát nước, được che đậy và không bị ứ đọng, thực phẩm được kê cao, có dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy, có dụng cụ sơ chế riêng đối với thực phẩm tươi sống.

Tiêu chí 4: Khu vực chế biến thực phẩm có trang bị phương tiện phòng chống côn trùng và động vật gây hại, có dụng cụ chế biến đảm bảo vệ sinh, chế biến trên bàn cao cách mặt đất tối thiểu 60cm, có phương tiện rửa tay cho nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm.

Tiêu chí 5: Khu vực ăn uống yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 1m và diện tích tối thiểu bố trí 3m2/1 người hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 2 người ăn là 1m trên bàn ăn trong khu vực phục vụ ăn uống.

Tiêu chí 6: Khu vực ăn uống thông thoáng, có trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, có dụng cụ làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 1 lần.

Tiêu chí 7: Bàn ghế phải sát khuẩn thường xuyên trước và sau khi sử dụng.

Tiêu chí 8: Dụng cụ ăn uống có tủ bảo quản riêng, đũa, muỗng, nĩa… phải được rửa sạch, khô và bao kín; không được để trên bàn khi chưa phục vụ ăn uống.

Tiêu chí 9: Người chế biến, người phục vụ, người vận chuyển phải được đeo khẩu trang, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chuyên dụng cho nhân viên khi vào làm việc và khách khi vào ăn uống.

Tiêu chí 10: Có đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm.

Chỉ số an toàn được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí chia cho 100. Nếu chỉ số dưới 50%, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ không được hoạt động. Nếu chỉ số an toàn từ 50-100% tổng số điểm và các tiêu chí 5, 9, 10 đều đạt hoặc có thực hiện, các cơ sở sẽ được hoạt động trở lại.

Bộ tiêu chí đánh giá nói trên đã được Ban Quản lý an toàn thực phẩm gửi đến Sở Y tế TP để tổng hợp trình UBND TP. UBND TP sẽ xem xét ban hành và đưa vào áp dụng tại TP.HCM.

Nguyễn Quân