Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm bàn giao cho TP Hà Nội nên đến kỳ trả gốc khoản vay, Bộ Tài chính đã ứng quỹ tích lũy để trả nợ trước.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Nội dung này được nêu trong báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM.

Báo cáo của Chính phủ cho biết dự án hiện vẫn còn vướng mắc, chủ yếu của là công tác thanh toán và việc thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo cũng không đưa ra được ngày vận hành chính thức của tuyến đường sắt đô thị này.

Cũng theo báo cáo, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2016 và số 1511/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2017 là 18.001,5 tỷ đồng (tương đương 868,04 triệu USD), tăng hơn 9.200 tỷ đồng (tương đương 315,18 triệu USD) so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu.

Dự án đã ký 3 hiệp định với tổng vốn vay gần 670 triệu USD, gồm hiệp định số 1 (ngày 22/10/2008) vay 1,2 tỷ NDT, tương đương 169 triệu USD. Hiệp định vay số 2 năm 2009, là 250 triệu USD và hiệp định vay số 3 vào năm 2017 với số tiền 250,62 triệu USD.

Đến tháng 10, dự án đã giải ngân 84,2%, với 731,25 triệu USD. Trong số này vốn nước ngoài giải ngân được hơn 618 triệu USD (92,3%) và trong nước 149,14 triệu USD (75,2%).

Số tiền còn lại chưa giải ngân cho tổng thầu hơn 89,9 triệu USD, đã gồm 31,69 triệu USD chi phí 5% giữ lại.

Bộ GTVT đang hoàn thành thủ tục bàn giao dự án cho TP. Hà Nội, làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố trả theo cơ chế tài chính của dự án. Bộ cũng đề xuất bổ sung danh mục “trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông” trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của ngành giao thông, để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án.

“Dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu thì chủ đầu tư (Bộ GTVT), Ban Quản lý dự án đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành Dự án; Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư; Chủ đầu tư của phần giải phóng mặt bằng (UBND TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng; Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng”, báo cáo nêu.

Minh Long

Xem thêm:

Tổng thầu Trung Quốc ‘từ chối hợp tác’ để hoàn thiện đường sắt Cát Linh-Hà Đông