Dự án ‘chặt cây’ – Cần một lời giải thích

Tháng 3 năm 2015, hơn 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố bị “truy sát” trong chiến dịch thay thế 6.700 cây xanh do Sở Xây dựng Hà Nội lập, TP phê duyệt. Những người dân ôm cây, leo lên cây để bảo vệ. Phụ nữ khóc. Học sinh, sinh viên thắt nơ vàng, lập … Continue reading Dự án ‘chặt cây’ – Cần một lời giải thích