Thành ủy Đà Nẵng vừa ra văn bản đề nghị UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công, tháo dỡ các hạng mục đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng.

biệt thự bán đảo sơn trà
40 móng biệt thự xây dựng trái phép trên báo đảo Sơn Trà. Toàn bộ bán đảo Sơn Trà nằm trong khu vực bảo tồn ở TP Đà Nẵng. (Ảnh: baodanang.vn)

Thông báo kết luận số 190/KL-TU ngày 28/3/2017 của Ban thường vụ Thành ủy đề nghị UBND TP Đà Nẵng đưa ra yêu cầu về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép gồm dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast, công trình số 3 đường Phạm Hùng (Q. Cẩm Lệ).

Đối với các công trình xây dựng trái phép, không phép trên, Thành ủy đề nghị UBND TP báo cáo Chính phủ và các ban, bộ, ngành có liên quan về nguyên nhân, đề xuất hình thức xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của người đứng đầu.

Riêng đối với dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, Thành ủy đề nghị UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái tại khu vực.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Trên cơ sở nghiên cứu lại quy hoạch tổng thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường; công khai trước dư luận những dự án giúp phát triển KT-XH, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường.

Việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Nguyễn Quân

Xem thêm: