EVN dừng ký hợp đồng mua bán ‘điện mặt trời mái nhà’ sau ngày 31/12

Hàng loạt gia đình tại Việt Nam đang ồ ạt làm “điện mặt trời mái nhà” vì lợi ích “tiêu dùng điện tại chỗ, phần dư thừa bán lại cho EVN”.