Theo Bộ Nội vụ, đánh giá công chức, viên chức năm 2018 của 30 bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương cho thấy có tới gần 10.700 công chức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực.”

Một kỳ thi công chức tại Quảng Ngãi. (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Bộ Nội vụ cho biết tính đến ngày 25/9, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 30 bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương.

Có 4 đơn vị là Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Thái Bình là chưa gửi báo cáo đánh giá.

Kết quả tổng hợp của Bộ Nội vụ cho thấy trong tổng số 469.035 công chức được đánh giá có 13.573 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 28,27%.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 320.660 người (68,37%); hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là 10.686 người (chiếm 2,28%).

Có 2.694 người (0,57%) không hoàn thành nhiệm vụ và 2.422 người chưa được đánh giá (do không đảm bảo thời gian làm việc trong năm như xin nghỉ phép dài hạn từ 6 tháng trở lên vì lý do cá nhân; nghỉ chữa bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác).

So với báo cáo gửi đến Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 5, con số công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân của sự tăng vọt này được nhận định do kỳ họp giữa năm còn có đến 14 bộ, ngành và nhiều địa phương chưa gửi báo cáo để tổng hợp.

Đối với viên chức, trong tổng số 1.659.979 người, có 457.550 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 27,56%; 1.098.137 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 66,15%; 97.043 người hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 5,85%; 6.240 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,37%; 1.009 viên chức chưa được đánh giá, chiếm 0,07%.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Nội vụ đã tiến hành 31 cuộc thanh tra theo kế hoạch về quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuấn Minh

Xem thêm: