Ngoài ra, Bộ Nội vụ cho biết việc sắp xếp huyện, xã tiết kiệm chi ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng.

tinh-gian-bien-che
Gần 17.000 cán bộ, công chức dư thừa sau sáp nhập huyện, xã. (Ảnh minh họa: caicachcongvu.gov.vn)

Bộ Nội vụ cho biết hiện 43 tỉnh trên cả nước đang thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trong giai đoạn 2019 – 2021 sẽ thực hiện sắp xếp 18 huyện, 1.025 xã tại 43 tỉnh.

Sau khi sắp xếp, Bộ Nội vụ cho hay đã giảm được:

  • 6 huyện: Cao Bằng giảm 3 huyện, Quảng Ngãi giảm 1 huyện, Quảng Ninh giảm 1 huyện, Hòa Bình giảm 1 huyện.
  • 545 xã: Hòa Bình giảm 59 xã, Cao Bằng giảm 38 xã, Phú Thọ giảm 52 xã, Hà Tĩnh giảm 46, Thanh Hóa giảm 76, Quảng Trị giảm 16 xã, Lạng Sơn giảm 26 xã, Hải Dương giảm 29 xã.

Gần 17.000 cán bộ, công chức dư thừa sau khi được sắp xếp lại, trong đó số dôi dư tại cấp huyện là 428 người; cấp xã là 16.447 người” – thông tin từ Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết các chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi thực hiện sắp xếp huyện, xã gặp nhiều khó khăn, khó hoàn thành trước năm 2022.

Đến nay, các địa phương chỉ có phương án giải quyết chế độ thôi việc cho 146 cán bộ, công chức cấp huyện; khoảng 7.000 cán bộ, công chức cấp xã và khoảng 6.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Còn hơn 3.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dư thừa trong quá trình sắp xếp huyện, xã chưa có phương án giải quyết cho thôi việc.

Khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 43 tỉnh sẽ giảm chi ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (giai đoạn 2020 – 2024).

Tổng số tiền giảm chi là khoảng 1.431 tỷ đồng, gồm: giảm chi tiền lương và phụ cấp khoảng 511 tỷ đồng; giảm chi hoạt động khoảng 920 tỷ đồng” – Bộ Nội vụ cho hay.

Quý Bình