Tính đến ngày 7/2/2017, Bộ Tài chính đã tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng cho 4 địa phương bị thiệt hại từ thảm họa môi trường biển Formosa Hà Tĩnh. Từ đó tới nay vẫn chưa có thông tin mới về việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân dù đã gần một năm kể từ ngày xảy ra thảm họa ô nhiễm biển do xả thải từ công ty Formosa Vũng Áng.

boi thuong formosa
Ngư dân bị thất nghiệp, không thể đánh bắt kể từ sau thảm họa ô nhiễm biển do xả thải của Công ty Formosa Vũng Áng. (Ảnh: FB Dương Phong)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đến ngày 30/8/2016, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chuyển hết 500 triệu USD bồi thường cho phía Việt Nam.

Theo cam kết của Formosa, số tiền 500 triệu USD này được dùng để bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh.

Tuy nhiên, tính đến nay, tổng số tiền Bộ Tài chính tạm ứng bồi thường cho người dân mới chỉ là 4.680 tỷ đồng, trong đó, tạm ứng lần 1 là 3.000 tỷ đồng (ngày 7/10/2016) và tạm ứng lần 2 là 1.680 tỷ đồng (ngày 7/2/2017). Khoảng cách giữa hai lần tạm ứng là 4 tháng với tổng số tiền tương đương 40% tổng số tiền Formosa bồi thường.

Theo quyết định về định mức bồi thường thiệt hại của Thủ tướng Chính phủ trước đó, 7 nhóm đối tượng được nhận tiền đền bù thiệt hại, gồm: những người làm nghề khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch và thương mại ven biển, thu mua và tạm trữ thủy sản.

Thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016 với mức bồi thường cao nhất là 37,48 triệu đồng/tháng (đối với chủ tàu lắp máy công suất từ 800 CV trở lên) và mức bồi thường thấp nhất là 2,91 triệu đồng/người/tháng (đối với cho lao động bị mất thu nhập).

Theo đó, một lao động bị mất thu nhập do ô nhiễm biển từ xả thải của Formosa được nhận tối đa 17,46 triệu đồng. Tuy nhiên dù đã gần một năm trôi qua kể từ sau thảm họa ô nhiễm biển khiến 39.140 lao động bị mất việc, cho tới nay, việc chi trả bồi thường vẫn đang tiến hành “nhỏ giọt”.

Theo thông tin do Bộ Tài chính công bố, trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước khoảng 79,4 ngàn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm ước khoảng 185,8 ngàn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 2 ước khoảng 82,5 ngàn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước khoảng 175,8 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn thu, chủ yếu từ thu nội địa (lũy kế hai tháng ước khoảng 157,1 ngàn tỷ đồng), gồm thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, các loại phí, lệ phí, thuế bảo vệ môi trường…

Về khoản chi, chủ yếu là chi thường xuyên (139,1 ngàn tỷ đồng). Chi trả nợ lãi xấp xỉ 19 ngàn tỷ, chi đầu tư phát triển 17,5 ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Leave a Reply