Sau hai lần biểu quyết, phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vẫn không được 50% đại biểu Quốc hội tán thành.

Biểu quyết lần 2 về việc đã uống rượu bia thì không lái xe, chỉ có 214/441 ĐBQH tán thành.

Chiều ngày 3/6, Quốc hội đã lấy ý kiến đại biểu (ĐB) về 3 nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia.

Nội dung thứ nhất liên quan đến việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ. Cụ thể, ĐB lựa chọn Phương án 1 “quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau” hoặc Phương án 2 “không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ”.

Kết quả, có 46,28% ý kiến đồng ý, 42,56% ý kiến không đồng ý với Phương án 1; và 44,21% ý kiến đồng ý, 42,56% không đồng ý với Phương án 2.

Nội dung thứ hai liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông. Nội dung này có 2 phương án.

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Kết quả phương án 1 được 240/417 đại biểu đồng ý, chiếm 49,59%.

Kết quả phương án 2 được 236/422 đại biểu đồng ý, chiếm 48,76%. Sau đó phương án này được biểu quyết lại, kết quả được 214/422 đại biểu đồng ý, chỉ chiếm 44,21%.

Nội dung thứ ba liên quan đến khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình.

Các ĐB lựa chọn hai phương án gồm: “Khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18h đến 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em” hoặc “Khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19h đến 20h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.”

Kết quả, Kết quả phương án 1 được 72,52% vị đại biểu đồng ý, 14,88% không đồng ý.

Như vậy, trong 3 nội dung mà Quốc hội xin ý kiến đại biểu như trên, chỉ có một nội dung về khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình là sẽ được đưa vào luật. Hai nội dung còn lại vẫn chưa thể chốt.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, kết quả biểu quyết như trên đã cho thấy “Quốc hội rất dân chủ, khẳng định không có nhóm lợi ích nào, thế lực nào tác động vào trong Quốc hội.”

Xuân Lan

Xem thêm: