Gần một tấn chân gà ướp, mực ống thối rữa từ Trung Quốc đang được lén đưa vào Việt Nam

Toàn bộ 646kg mực ống đông lạnh Trung Quốc khi bị phát hiện đã có dấu hiệu mốc, chảy nước, bốc mùi hôi thối.