Gây thiệt hại 30 tỷ đồng, bắt TGĐ công ty Công viên cây xanh Hà Nội và 6 đồng phạm

Ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng 6 bị can bị cáo buộc thông đồng nâng khống giá trị cây xanh ở Hà Nội,…