Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quyết định giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông so với quy định trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong buổi tựu trường năm học 2019-2020. (Ảnh minh họa: thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn)

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản số 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 gửi Sở GD-ĐT các tỉnh.

Theo Bộ GD-ĐT, 1/3 số đầu điểm kiểm tra đánh giá học kỳ 2 trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được giảm để bớt áp lực cho học sinh trong khi thời gian học kỳ 2 không còn nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với điểm kiểm tra thường xuyên, học sinh cần có ít nhất 1 đầu điểm với môn học 1 tiết/tuần; có ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ 1-3 tiết/tuần; có ít nhất 3 đầu điểm với môn học có 3 tiết/tuần trở lên.

Đối với điểm kiểm tra định kỳ, học sinh cần có ít nhất 1 đầu điểm với môn học có 2 tiết trở xuống/tuần và ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ 2 tiết/tuần trở lên.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà trường tăng các hình thức đánh giá thường xuyên như vấn đáp, phỏng vấn, kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính, báo cáo thuyết trình, kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo…).

Đồng thời, nhà trường có thể chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tổ chức dạy học qua internet và truyền hình có thể tổ chức kiểm tra thường xuyên cho học sinh bằng các hình thức linh hoạt; riêng bài kiểm tra định kỳ phải thực hiện khi học sinh trở lại trường học.

Nguyễn Sơn