Năm 2020, thêm 339 ứng viên giáo sư, phó giáo sư sẽ được bổ nhiệm chức danh trong năm, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 công bố hôm 5/12.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023 trong cuộc họp ngày 5/12. (Ảnh: moet.gov.vn)

Theo thông tin công bố tại cổng thông tin Bộ GD-ĐT, năm 2020, tổng cộng có 725 ứng viên/87 hội đồng cơ sở đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS) được chuyển lên xét tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành. Do có 7 ứng viên sau đó xin rút (1 ứng viên GS và 06 ứng viên PGS) nên tổng số còn 450 ứng viên, trong đó có 66 ứng viên GS và 384 ứng viên PGS.

357 ứng viên được 28 Hội đồng GS ngành, liên ngành xét duyệt, gồm 40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Sau đó, có 4 ứng viên không đủ số phiếu từ Hội đồng GS Nhà nước.

Theo đó, 18 ứng viên không có mặt trong danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020. Tổng cộng 339 ứng viên sẽ được bổ nhiệm chức danh trong năm (tỷ lệ đạt là 62,55%), trong đó 39 người trở thành GS (đạt 50,65%), 300 người trở thành PGS (đạt 64,52%).

Trước đó chỉ gần 2 tháng, khi thời hạn các Hội đồng GS ngành làm việc đã gần hết, GS Nguyễn Ngọc Châu (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) nhận được các email tố cáo về các trường hợp ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược nghi vấn đã khai gian dối, tính các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học kém chất lượng.

Sau khi tự thẩm định, ông Châu đã gửi danh sách 15 ứng viên ngành Y, ngành Dược, kiến nghị Hội đồng GS Nhà nước và Thanh tra Bộ GD-ĐT xem xét lại. Sau đó, thêm nhiều email tố cáo 21 ứng viên GS, PGS ngành Y được gửi đến ông Châu, song do vì số lượng ứng viên cần thẩm định khá lớn nên ông Châu không trực tiếp thẩm định được mà chuyển thẳng thông tin đến Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước để xử lý, đề nghị kiểm tra lại toàn bộ ứng viên GS, PGS của hai Hội đồng GS ngành Y và Dược.

Được biết, trong danh sách 15 ứng viên do GS Châu đề nghị thẩm định, có 1 ứng viên GS, 3 ứng viên PGS ngành Y và 2 ứng viên PGS ngành Dược không nằm trong danh sách cuối cùng được phong GS, PGS.

Theo quy định từ ngày 1/1/2020, ứng viên cho chức danh GS phải công bố được ít nhất 5 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên GS không đủ công trình khoa học thì phải có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học nêu trên và 2 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học và 2 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Với ứng viên cho chức danh PGS, phải công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên PGS không đủ công trình khoa học thì phải có ít nhất 2 công trình khoa học và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 2 công trình khoa học và 1 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Giáo sư Y khoa Việt Nam vs. Giáo sư Y khoa Mỹ