Hiện nồng độ các chất gây ô nhiễm tại sông Duy Tiên (Hà Nam) vượt nhiều lần mức cho phép.

dòng sông tuyết Hà Nam
Dòng sông tại Hà Nam bốc mùi hôi thối, nổi bọt trắng xóa. (Ảnh cắt từ clip)

Sở TN-MT tỉnh Hà Nam vừa ra thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang (đợt 11 lần 2).

Theo thông báo, đợt ô nhiễm trên sông Duy Tiên diễn ra từ ngày 17/12 đến nay đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng ảnh hưởng đến sông Đáy do cống Nhật Tựu đang đóng.

Lúc 8h30 ngày 20/12/2018 nước tại Đập Phúc, cầu Câu Tử đã có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT) đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, phát hiện nồng độ các chất ô nhiễm vượt nhiều lần mức cho phép.

Tại Đập Phúc, nồng độ Amoni là 15,5 mg/L-N, vượt 51,6 lần; oxy hòa tan là 2,45mg/L, nhỏ hơn 2,04 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Tại cầu Câu Tử, nồng độ Amoni là 10,8 mg/L-N, vượt 36 lần; oxy hòa tan là 3,65 mg/L, nhỏ hơn 1,36 lần giới hạn cho phép.

Sở TN-MT cho biết nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh. Do đó, Sở đề nghị:

  • Các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn ven sông sông Châu Giang, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;
  • Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
  • Công ty cổ phần nước sạch và các trạm cấp nước trên sông Châu Giang bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Trước đó, tại khu vực sông Châu Giang (xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên), do nước sông bị ô nhiễm nên đã có hiện tượng nổi bọt trắng xóa như tuyết. Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng amoni có trong nước vượt trên 70,3 lần cho phép. Nồng độ oxy hòa tan dưới 2,5 lần. Nước sông bị ô nhiễm ở cấp độ 2, mức nghiêm trọng.

Sở TN-MT đã phải đề nghị UBND các huyện thành phố đưa ra biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản của người dân.

Văn Duy

Xem thêm: