Hà Nội bất ngờ điều chỉnh giấy đi đường: Được dùng cả mẫu cũ và mới

TP. Hà Nội tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp (mẫu cũ) và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư.