Hà Nội bỏ giấy đi đường, bỏ phân vùng từ ngày 21/9

Hà Nội bỏ giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp di chuyển tại thành phố từ 6h ngày 21/9.