Đoàn công tác đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc nhằm học tập kinh nghiệm về luật… để về Việt Nam xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Vietnam Airlines Boeing 787-9 Dreamliner

Báo Tuổi Trẻ cho biết Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký quyết định về việc tổ chức đoàn liên ngành công tác nước ngoài phục vụ việc nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi.

Theo đó, đoàn công tác của TP sẽ đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Chuyến đi dự kiến kéo dài 9 ngày. Kinh phí không được tiết lộ, chỉ biết là trích từ nguồn ngân sách TP.

Trưởng đoàn là ông Phạm Quý Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP.

Các khách mời có các cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ; Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng; cán bộ Bộ Tư pháp; Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.

Về phía UBND TP. Hà Nội, lãnh đạo Sở Tài chính, cán bộ Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND TP… thuộc thành viên đoàn.

Theo giới chức Hà Nội, mục đích thành lập đoàn công tác để tìm hiểu các quy định của pháp luật và kinh nghiệm của một số nước về quản lý, xây dựng Luật Thủ đô. Từ đó, có những kiến nghị về mặt lý luận, cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, phục vụ việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012 và có hiệu lực ngày 1/7/2013.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 6 chương, 59 điều; tăng 2 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô năm 2012 hiện hành.

Minh Long