Hà Nội đặt mục tiêu xét nghiệm toàn dân trong vòng 1 tuần có khả thi?

Hiện tại, TP Hà Nội chỉ có công suất xét nghiệm 200 nghìn mẫu/ngày.