Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến tăng học phí các cấp lên thấp nhất 50.000 đồng/tháng, cao nhất 300.000 đồng/tháng. Mức học phí trên sẽ tăng liên tục cho tới năm học 2025-2026, thấp nhất 170.000 đồng/tháng, cao nhất 650.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh tăng học phí áp dụng đối với tất cả các cấp học tại cả 4 vùng của Hà Nội. 

Những đứa trẻ chờ bố mẹ tới đón sau giờ tan trường, năm 2019. (Ảnh minh họa: Thinh_TV/Shutterstock)

HĐND thành phố Hà Nội đã chuẩn bị xong dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026, xây dựng theo khung học phí mới tại Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Theo kế hoạch, bản dự thảo sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, dự kiến diễn ra và đầu tháng 7 tới.

Theo nội dung dự thảo, các khu vực tại Hà Nội được chia thành 4 vùng để định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 (trước đó, Hà Nội chia thành 3 vùng, gồm: thành thị, nông thôn và miền núi).

  • Vùng 1 gồm 12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây;
  • Vùng 2 gồm các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành;
  • Vùng 3 gồm các xã (trừ xã miền núi) của 18 huyện, thị;
  • Vùng 4 gồm các xã miền núi còn lại.

Mức học phí dự kiến áp dụng với các trường mầm non, phổ thông chưa đảm bảo chi thường xuyên (giai đoạn 2022-2026) cụ thể như sau (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

Trong năm học 2022-2023, tại vùng 1 và 2, mức học phí từ mầm mon đến phổ thông là 300.000 đồng/tháng. Tại vùng 3, mức học phí là 100.000 đồng/tháng với cấp từ mầm non đến THCS, cấp THPT là 200.000 đồng/tháng. Tại vùng 4, mức học phí từ từ mầm non đến THCS là 50.000/tháng,  cấp THPT là 100.000 đồng/tháng.

Mức học phí dự kiến tại vùng 1 và 2 từ mầm non đến THPT từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. (Nguồn: dự thảo Nghị quyết/HĐND TP Hà Nội)

Trong năm học 2023-2024, riêng tại vùng 1, mức học phí của mầm mon và tiểu học tăng lên 380.000 đồng/tháng; học phí của THCS, THPT tăng lên 410.000 đồng/tháng.

Tại vùng 2, mức học phí của 3 cấp học đầu tăng lên đồng mức 325.000 đồng/tháng; cấp học THPT là 370.000 đồng/tháng.

Tại vùng 3, mức học phí các cấp đều tăng, dao động từ 140.000 đồng/tháng đến 240.000 đồng/tháng. Tại vùng 4, mức học phí các cấp dao động từ 70.000 đồng/tháng đến 140.000 đồng/tháng.

Trong năm học 2024-2025, học phí các cấp tại vùng 1 tăng tiếp dao động từ 460.000 đồng/tháng đến 530.000 đồng/tháng; vùng 2 từ 350.000 đồng/tháng đến 430.000 đồng/tháng; vùng 3 từ 180.000 đồng/tháng đến 280.000 đồng/tháng; vùng 4 từ 90.000 đồng/tháng đến 180.000 đồng/tháng.

Mức học phí dự kiến tại vùng 3 và 4 từ mầm non đến THPT từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. (Nguồn: dự thảo Nghị quyết/HĐND TP Hà Nội)

Trong năm học 2025-2026, học phí các cấp tại vùng 1 tăng tiếp dao động từ 540.000 đồng/tháng đến 650.000 đồng/tháng; vùng 2 từ 380.000 đồng/tháng đến 490.000 đồng/tháng; vùng 3 từ 220.000 đồng/tháng đến 330.000 đồng/tháng; vùng 4 từ 110.000 đồng/tháng đến 220.000 đồng/tháng.

Theo đó, học phí các bậc học đều tăng, tăng rất nhanh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đó, cao nhất, ở vùng 1, mức học phí của cấp mầm non và tiểu học tăng 80%; cấp THCS, THPT tăng 116%. Đối với vùng 4 có mức học phí thấp nhất, trong 4 năm học, mức học phí tăng tới 120% đối với mầm non, tiểu học; tăng 240% đối với cấp THCS và tăng 110%.

Vĩnh Long