Hà Nội đang xin ý kiến việc tăng giá dịch vụ thoát nước thải theo lộ trình 5% mỗi năm nhằm đáp ứng mức trang trải chi phí dịch vụ thoát nước.

tăng giá dịch vụ nước thải
Hà Nội dự kiến tăng phí dịch vụ thoát nước thải. (Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

UBND TP. Hà Nội cho biết mức thu khởi điểm chi phí dịch vụ thoát nước thải từ năm 2019 sẽ bằng 20% giá bán nước sạch với nước phục vụ sinh hoạt và đơn vị sự nghiệp, công cộng; 30% với nước phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mức thu này sẽ tăng thêm 5% mỗi năm cho đến năm 2023.

Hiện Hà Nội thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% theo giá nước sạch. Mức giá nước sạch (cả sinh hoạt và sản xuất công nghiệp) trung bình là 9.774 đồng/m3. Tuy nhiên, mức thu này chỉ đáp ứng khoảng 20% chi phí đầu tư, duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước.

Để hướng tới mục tiêu thu phải đủ bù chi, giảm áp lực cho ngân sách, TP. Hà Nội xây dựng đề án giá dịch vụ thoát nước thải. Nếu mức thu mới được thông qua, mỗi hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt dưới 10 m3 mỗi tháng phải trả thêm hơn 11.000 đồng cho dịch vụ thoát nước thải, đến năm 2023 số tiền này là trên 22.000 đồng.

Nếu hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt 30 m3 mỗi tháng, số tiền phải trả thêm cho dịch vụ thoát nước thải là hơn 40.000 đồng, đến năm 2023 thêm gần 85.000 đồng.

Giá dịch vụ thoát nước thải được đề xuất áp dụng cho 12 quận, 9 phường thuộc thị xã Sơn Tây, vì đây là các khu vực đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.

Các khu vực không thuộc đề án vẫn thu tiền theo quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (10% giá bán một m3 nước sạch). Các huyện đang có đề án thành quận như Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, sau khi thành lập quận sẽ áp dụng giá dịch vụ thoát nước.

Minh Long

Xem thêm: