Hà Nội mở lại hàng loạt cơ sở kinh doanh, dịch vụ từ 6h ngày 21/9

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị số 22 về phòng dịch COVID-19, trong đó mở lại nhiều hoạt động dịch vụ.