Trong một nhiệm kỳ (từ 2015-2020), gần 10.000 đảng viên tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM, Hậu Giang bị xử lý kỷ luật.

kỷ luật đảng viên, Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM
(Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Truyền thông nhà nước cho biết tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách 43, cảnh cáo 16).

Tại Quảng Bình, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng (khiển trách 9, cảnh cáo 4) và kỷ luật 1.714 đảng viên (khiển trách 1.331, cảnh cáo 256, cách chức 45, khai trừ ra khỏi Đảng 82 trường hợp).

Tại TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra đối với 156 tổ chức đảng và 43 đảng viên, giám sát 49 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Cấp ủy các cấp cũng kiểm tra 11.334 tổ chức đảng và 11.411 đảng viên, giám sát hơn 8.600 tổ chức đảng và hơn 10.800 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật 2.036 đảng viên với các hình thức: 1.439 khiển trách, 476 cảnh cáo, 71 cách chức, 50 khai trừ; đồng thời giải quyết 35 đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Tại Hậu Giang, Ủy ban kiểm tra các cấp kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Giới chức cả 4 tỉnh này đều nhận định việc kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị con chưa thường xuyên; một số nơi còn có biểu hiện nể nang, tránh né, ngại va chạm,… nên có lẽ, gần 10.000 đảng viên bị kỷ luật chưa phải là con số cuối cùng.

Tin liên quan, hồi đầu năm, Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương Việt Nam cho biết đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của hơn 600 tổ chức, hơn 12.400 cấp ủy viên các cấp và hơn 24700 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, hơn 54.500 đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên; Ủy ban Kiểm Tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên. Trong đó, có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên trung ương đảng, 23 vị tướng,…).

Phạm Toàn