Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng đất tại Hà Nội. Các sai phạm này giúp các chủ đầu tư hưởng lợi, còn ngân sách nhà nước thất thu khoảng 6.000 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ. (Ảnh: FB Kim Văn Kim Lũ)

Chiều ngày 15/11, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP. Hà Nội giai đoạn 2002-2014.

Theo đó, trong 38/204 (tỷ lệ 18,26%) dự án được kiểm tra, đoàn thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Theo kết luận thanh tra, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế, bất cập như chất lượng quy hoạch yếu, các bước quy hoạch chưa phù hợp với một số chỉ tiêu, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều lần, dẫn đến thay đổi về tầng cao, hệ số sử dụng đất, một số xây dựng… mang tính tự phát, thiếu căn cứ khoa học cũng như thực tiễn.

Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (số tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, nâng chiều cao tầng nhà….).

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng không được chú trọng. Đặc biệt, tình trạng tùy tiện điều chỉnh quy hoạch tạo ra cơ chế xin – cho, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước.

Những vi phạm này đã dẫn đến việc chủ đầu tư được hưởng lợi vì không phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do những điều chỉnh quy hoạch có lợi cho chủ đầu tư, gây thất thu ngân sách nhà nước” – Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Cũng theo kết luận thanh tra, hầu hết các dự án ở giai đoạn này, liên ngành đã trình UBND TP khi xác định giá tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, trong đó tổng chi phí phát triển dự án đã đưa vào một số khoản chi không đúng quy định của pháp luật. Điều đó làm chủ đầu tư được hưởng lợi về kinh tế, còn ngân sách thất thu số tiền lớn – khoảng trên 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, có dự án lại áp sai mức giá quy định trong bảng giá đất ban hành hàng năm do xác định không đúng vị trí với số tiền hơn 12,4 tỷ đồng. Có dự án được giao đất trong thời gian dài, nhưng sở, ngành không tham mưu trình UBND TP phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất (chủ đầu tư không có cơ sở để nộp tiền sử dụng đất) nhưng vẫn đầu tư xây dựng và bán căn hộ cho khách (như lô đất CT2 thuộc dự án khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ do Công ty Vinaconex 2 làm chủ đầu tư), số tiền sử dụng đất tạm tính hơn 733 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra vẫn còn nhiều chủ đầu tư chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi được UBND TP cho cơ chế nộp tiền thay vì nộp hiện vật (nhà đất); chưa thực hiện việc bàn giao diện tích quỹ nhà cho thành phố.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thu hồi khoản nợ đọng tiền chênh lệch quỹ nhà 50% và tiền quỹ đất 20% với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; Sở Tài chính thực hiện xử lý số tiền hơn 2.955 tỷ đồng theo đúng quy định của Luật Ngân sách,…

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những hành vi nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm, yêu cầu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP. Hà Nội kiểm tra, xem xét, xử lý thu hồi về ngân sách thành phố hơn 509 tỷ đồng; thu hồi số tiền hơn 1.053 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Trần Tâm

Xem thêm: