Hai lãnh đạo gồm ông Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh và ông Hồ Văn Năm – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. (Ảnh: congan.dongnaigov)

UBKTTW vừa họp kỳ 38.

Tại kỳ họp, UBKTTW xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 37 của Ủy ban này.

Cụ thể, UBKTTW xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự,…

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Ông Hồ Văn Năm – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của cơ quan này trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân “đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội”.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKTTW quyết định:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đại tá Lý Quang Dũng – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh;

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

  • Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh;
  • Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
  • Đại tá Ngô Minh Đức – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh;
  • Đại tá Nguyễn Văn Kim – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
  • Đại tá Nguyễn Xuân Kim – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

UBKTTW cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và ông Hồ Văn Năm; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020.

Phạm Toàn

Xem thêm: