Hai người bị khởi tố vì môi giới mang thai hộ cho người Trung Quốc

Hai phụ nữ vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”, trong đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc.