Ngoài việc phạt tiền, hai nhà máy này còn bị dừng hoạt động trong vòng 6 tháng.

nhà máy thép Dana Y, Dana Uc
Hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc bị phạt 1,14 tỷ đồng. (Ảnh: danang.gov.vn)

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký hai quyết định xử phạt đối với hai Công ty cổ phần thép Dana Ý (Dana Ý) và Công ty cổ phần thép Dana Úc (Dana Úc).

Theo quyết định số 5585, Dana Ý bị phạt 70 triệu đồng về hành vi thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư dây chuyền luyện thép 200.000 tấn/năm và dây chuyền cán thép 200.000 tấn/năm” tại đường số 11B, Cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) theo quy định.

UBND TP buộc công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Dana Ý cũng bị phạt 300 triệu đồng vì không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) của dự án trên.

Về hành vi này, thành phố đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt để khắc phục các vi phạm.

Quyết định xử phạt buộc công ty này phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Ngoài ra, Dana Ý còn bị phạt 30 triệu đồng về hành vi không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng của dự án trên.

Theo quyết định số 5586, Dana Úc bị phạt 70 triệu đồng về hành vi thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư nhà máy thép Xuân Hưng” tại lô C10-C19, đường số 1, Cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Thành phố buộc Dana Úc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Dana Úc cũng bị phạt 340 triệu đồng vì có hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trên.

Về hành vi này, thành phố đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định để khắc phục vi phạm. Buộc công ty phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận quyết định này.

Dana Úc còn bị xử phạt 300 triệu đồng vì không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) của dự án trên.

Về hành vi này, thành phố đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định để khắc phục vi phạm trên.

UBND TP. Đà Nẵng buộc công ty Cổ phần Thép Dana – Úc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Ngoài ra, Dana Úc bị phạt 30 triệu đồng vì không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng của dự án trên.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu hai công ty trên phải chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Hai công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Phạm Toàn

Xem thêm: