Hải Phòng: Cách ly trường hợp F1 tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc

Chiều 2/5, Sở Y tế TP. Hải Phòng thông tin về trường hợp F1 của tiếp xúc gần với nhóm chuyên gia Trung Quốc.