Một trong những dự án đội vốn “khủng” được TTCP chỉ ra tại Hải Phòng là dự án cải tạo 2,2km đường 356 đoạn từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (quận Hải An). Năm 2010, dự án có tổng mức đầu tư gần 315 tỷ đồng nhưng đến năm 2012, dự án điều chỉnh lên tới gần 1.311 tỷ đồng.

đường 356
Dự án đường 356. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Thanh tra Chính phủ vừa có Kết luận thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng tại TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010-2017.

Kết luận Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt dự án đội vốn đầu tư rất lớn, trong đó có dự án đội tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó:

Dự án đê biển Bạch Đằng được phê duyệt năm 2010, thời gian thực hiện 2010-2015, đến thời điểm thanh tra đã thực hiện một số gói thầu xây lắp số 4, số 5, số 6; giai đoạn điều chỉnh dự án tại gói thầu xây lắp số 13 xây lắp cứng hóa đê biển Km8+750- Km13+420 đấu thầu và ký hợp đồng năm 2012 với giá trị gói thầu gần 63 tỷ đồng với thời gian thực hiện 12 tháng. Đến năm 2014, dự án hoàn thành trên 9 tỷ đồng và phải dừng thi công từ đó tới nay do không bố trí được vốn.

Dự án đê tả Lạch Tray được phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư trên 182,6 tỷ đồng, đến thời điểm thanh tra số vốn được cấp và thanh toán 97,5 tỷ đồng, một số gói thầu chưa thực hiện xong do không có vốn.

Dự án Cải tạo nâng cấp đường 356 dài 2,2 km được phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 315 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2014 nhưng đã điều chỉnh tổng mức đầu tư vào năm 2012 lên tới gần 1.311 tỷ đồng, thời gian thực hiện tới năm 2017 nhưng vốn bố trí cho dự án đến hết năm 2016 mới đạt trên 290 tỷ đồng (22,1%).

Cũng theo kết luận, Thanh tra Chính phủ khẳng định việc xác định cơ cấu nguồn vốn chưa có cơ sở thực hiện ở một số dự án.

Trong đó, dự án Đường bao phía Đông Nam quận Hải An phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư 886,5 tỷ đồng, điều chỉnh dự án năm 2012 với tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng. Đến năm 2016 bố trí vốn trên 507 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 30% phải điều chỉnh kéo dài gian thực hiện tới năm 2020. Trong đó xác định nguồn vốn Trung ương là 1.300 tỷ đồng, thực tế bố trí được 360 tỷ đồng; vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 566,5 tỷ đồng nhưng đến nay không thực hiện được, dự án kéo dài 9 năm.

Dự án Đê biển Nam Đình Vũ phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư 998,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2011-2013 nhưng cuối năm 2013 đã điều chỉnh với tổng mức đầu tư gần 3.249 tỷ đồng. Trong đó xác định nguồn vốn Trung ương 848 tỷ đồng, bố trí đến năm 2016 trên 113 tỷ đồng; vốn địa phương 2.400 tỷ đồng không bố trí được, tổng số vốn bố trí cho dự án đến nay đạt 3,5%. Đến thời điểm thanh tra dự án mới thực hiện các gói thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ, với giá trị 71,71 tỷ đồng, các gói thầu xây lắp đang dừng thực hiện do không có vốn và chờ điều chỉnh quy hoạch.

Dự án tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray- Hồ Đông phê duyệt năm 2007 với tổng mức đầu tư trên 4.834 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2008-2018 nhưng đến nay vốn bố trí mới được 124,9 tỷ đồng (2,8%), trong đó vốn địa phương 114,9 tỷ đồng và vốn có hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ 10 tỷ đồng. Dự án không đạt mục tiêu đầu tư.

Dự án hạ tầng kỹ thuật, chung cư tái định cư phường Đông Khê nợ đọng xây dựng đến nay là 164,6 tỷ đồng; Dự án tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray- Hồ Đông nợ đọng xây dựng trên 291 tỷ đồng.

Việc xác định cơ cấu nguồn vốn không đúng, không có cơ sở, việc quyết định đầu tư vượt khả năng cân đối vốn, dẫn đến triển khai dự án gặp khó khăn, chậm tiến độ kéo dài, đầu tư dài trải, hiệu quả đầu tư kém, gây lãng phí ngân sách nhà nước và nợ đọng xây dựng ở nhiều dự án, trong đó có một số gói thầu xây lắp đã phải dừng thi công”- Thanh tra Chính phủ kết luận.

Trần Tâm

Xem thêm: