Các trường có thông báo cho sinh viên nghỉ học gồm: Đại học Bách Khoa, Đại học Mỏ – Địa chất, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Xây Dựng và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội),…

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, nhiều trường đại học đã có thông báo lùi thời gian học cho sinh viên. Cụ thể:

Thông báo của trường Đại học Bách Khoa:

Thông báo của trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Thông báo của trường Đại học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội:

Thông báo của trường Đại học Xây Dựng:

Thông báo của trường Đại học Mỏ – Địa Chất:

Thông báo của trường Đại học Thủy lợi:

Văn Duy

Xem thêm: