Đó là yêu cầu của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền.

phung xuan nha
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ban hành Chỉ thị số 3798 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ trưởng Nhạ yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương thực hiện hướng dẫn tại công văn số 6176/TH ngày 19/7/2002, công văn số 7590/GDTH ngày 27/8/2004, công văn số 2372/BGD ĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, Bộ trưởng Nhạ cũng yêu cầu thông tin đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản SGK để sử dụng và sử dụng lại lâu bền. Cũng như hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả vào vở; không viết, vẽ vào SGK.

Cũng theo chỉ thị, các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014 ngày 7/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng SGK và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành SGK hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo SGK nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào SGK trong quá trình học tập.

Đồng thời, báo cáo Bộ GD&ĐT về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo SGK trước khi tái bản.

Đối với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng yêu cầu chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương. Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị này.

Phạm Toàn

Xem thêm: