Số gạo trên nhằm để cứu đói cho người dân hai tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2019.   

gao cuu doi
Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk xuất gạo cứu đói giáp hạt, 2018. (Ảnh: baodaklak.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.030,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 2 tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa để cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk nhận 776,865 tấn gạo, tỉnh Thanh Hóa nhận 253,545 tấn gạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Đắk Lắk và Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, hỗ trợ đúng thời hạn, đúng đối tượng.

Trước đó, 881,160 tấn gạo cứu đói đã được xuất cấp cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: