Hơn 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh: Do tàu cá kích điện, nổ mìn?

Từ chiều 27/9, gần 2 tấn cá mạu, trích… chết bất thường, trôi dạt vào dọc 4 km bờ biển Hà Tĩnh…