Hơn 300 người ở Bình Định bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

Hơn 300 bị ngộ độc ở tỉnh Bình Định nghi là do nguồn nước. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm các mẫu nước đều trong giới hạn cho phép.