Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk đối với UBND huyện Krông Pắk trong việc chấm dứt hợp đồng hơn 500 giáo viên dôi dư tại huyện này.

UBND tỉnh Đắk Lắk đang đôn đốc UBND huyện Krông Pắk nhanh chóng hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên dôi dư. (Ảnh: baovanhoa.vn)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo về việc Thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về phương án chấm dứt hợp đồng với trên 500 giáo viên tuyển dôi dư và trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ việc này.

Theo UBND tỉnh, trong tổng số 578 giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk, có 370 trường hợp có vị trí hợp đồng lao động và 208 trường hợp hiện nay không có vị trí tuyển dụng. Sau kỳ thi ngày 18/6/2018, có 28 thí sinh đang được hợp đồng lao động trúng tuyển. Như vậy, có 550 giáo viên hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Về phương án với số giáo viên có vị trí xét tuyển, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức rà soát, phân loại hợp đồng và chi trả trợ cấp giáo viên đúng quy định (hoàn thành trong tháng 8/2018).

Nhóm giáo viên hợp đồng không có vị trí xét tuyển trên cơ sở cân đối ngân sách của huyện, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ cho giáo viên để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành (thời gian tiến hành chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ hoàn thành trong tháng 10/2018).

Cũng theo UBND tỉnh, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm; việc xử lý cần khéo léo và cần tạo được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân liên quan; tránh dư luận không tốt.

UBND tỉnh cũng cho biết tỉnh đang đôn đốc UBND huyện Krông Pắk và các ngành khẩn trương hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên hợp đồng trên khu vực huyện và sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ khi có kết quả thực hiện.

Về việc xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Miên Klơng – Giám đốc Sở Nội vụ và ông Y Suôn Byă – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Trong đó, ông Miên Klơng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã “Thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại UBND huyện Krông Pắk, để xảy ra trong thời gian dài, không kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý”.

Đối với ông Y Suôn Byă, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trần Tâm

Xem thêm: