Hơn 500 lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động nhưng đã vào làm việc tại một số dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

nhiet_dien_vinh_tan
Khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. (Ảnh: Lưu Tâm)

Ngày 2/11, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết Sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong).

Theo báo cáo, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Tuy Phong kiểm tra tình hình lao động nước ngoài làm việc tại dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 4.

Tại thời điểm kiểm tra, hai dự án có 1.429 lao động nước ngoài, trong đó, tổng số lao động chưa được cấp giấy phép lao động là 501 người và 273 người chưa nộp hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tại dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, trong tổng số 1.179 lao động của 5 nhà thầu, có 482 người chưa được cấp phép. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 257 lao động nước ngoài của Công ty Lắp đặt Quảng Đông, Trung Kiên 2 vào Việt Nam làm việc với vị trí lao động kỹ thuật thời gian ngắn hạn (cộng dồn 90 ngày/năm) nhưng không báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tại dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trong tổng số 250 lao động, có 19 trường hợp chưa được cấp phép. Một số nhà thầu thuộc dự án sử dụng 29 lao động nước ngoài có giấy phép lao động nhưng do tỉnh khác cấp và chưa báo cáo xin UBND tỉnh Bình Thuận cho phép sử dụng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết những lao động này chưa được cấp phép nhưng đã vào làm việc tại các dự án là trái pháp luật. Sở sẽ tiếp tục theo dõi, nếu đến thời hạn, các nhà thầu chưa thực hiện đúng, Sở sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh.

Diệp Thu

Xem thêm: