Chiều ngày 14/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Huế sẽ miễn, giảm tiền nước cho nhiều hộ gia đình, tổ chức y tế và cơ sở cách ly trong dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa: TommoT/Shutterstock)

Theo đó, UBND tỉnh sẽ miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập); các cơ sở thực hiện hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh dịch này.

Ngoài ra, tỉnh áp dụng giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức nhân đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế sẽ xem xét, quyết định giảm giá nước sạch phi sinh hoạt theo quy định.

Thời hạn miễn, giảm được tính trong 3 tháng (tháng 4, 5 và 6/2020). Sau ngày 30/6, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt.

Nguyễn Sơn