Di tích cấp quốc gia thời hậu Lê tại Hải Dương bị biến thành ‘con đường bích họa’

Đình cổ Tự Đông ở TP. Hải Dương bị các đoàn viên thanh niên phường Cẩm Thượng phủ sơn, vẽ bích họa mang tên “Con đường bích họa”, để hưởng ứng Tháng Thanh niên năm…