Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về tình hình thực hiện Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Thời Đại/Tứ Quý)

Theo công văn, Phó Chủ tịch thành phố giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp làm việc với công ty TNHH Trung Nam BT 1547 – đơn vị thực hiện dự án để nghiên cứu, rà soát, tham mưu đề xuất, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước về việc ký Phụ lục hợp đồng BT dự án theo Quyết định 2240/2016 của Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó, thành phố sẽ ủy quyền cho Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước trực tiếp ký xác nhận báo cáo cho vay dự án theo mẫu Phụ lục 02A kèm Quyết định 2240; đồng thời khẳng định việc ký xác nhận báo cáo cho vay theo mẫu Phụ lục 02A là báo cáo giải ngân khoản vay cho dự án, chỉ là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước giải ngân từ nguồn tái chiết khấu cho Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV thực hiện cho vay vốn đối với dự án, không phải thành phố xác nhận nợ.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc điều hành, sử dụng khoản vay, tổ chức thi công dự án theo đúng quy định tại Hợp đồng BT đã ký và các quy định hiện hành liên quan. Việc thanh quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định pháp luật.

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được UBND TP.HCM ký kết với Công ty Trung Nam BT 1547 theo hình thức BT, có kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng (tháng 6/2019). Tới nay, dự án đã hoàn thành 72% khối lượng. Nguyên nhân là do thành phố chưa ký xác nhận báo cáo cho vay dự án theo mẫu Phụ lục 02A để thực hiện thủ tục tái cấp vốn.

Trước đó, giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng cũng liên tục bất đồng quan điểm. Thành phố đã phải cầu cứu Thủ tướng chính phủ giải quyết những vướng mắc của dự án. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về đầu tư và hiệu quả do dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của thành phố.

Hoàng Minh

Xem thêm: