Theo kết luận, một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định vẫn được ACV xem xét, bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ cán bộ chưa bảo đảm khoa học.

ACV
Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV. (Ảnh: vietnamairport.vn)

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký kết luận thanh tra số 9526 thanh tra trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về việc bổ nhiệm cán bộ.

Theo kết luận này, một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định vẫn được ACV xem xét, bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ cán bộ chưa bảo đảm khoa học.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, ACV đã bổ nhiệm 172 trường hợp giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó, năm 2016 có 50 trường hợp; năm 2017 có 16 trường hợp và năm 2018 có 106 trường hợp. Riêng tháng 2/2018, có 2 trường hợp được bổ nhiệm, 11 trường hợp được bổ nhiệm ngày 13/4/2018, 26 trường hợp được bổ nhiệm ngày 26/5/2018 và có tới 67 trường hợp được bổ nhiệm ngày 19/6.

Cũng theo kết luận thanh tra, 67 cán bộ trên được bổ nhiệm lại trùng vào thời điểm ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ. Điều này tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Về nguyên nhân, Thanh tra Bộ cho rằng sau khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp Tổng công ty và đơn vị trực thuộc. Thời điểm đó, đã có một số trường hợp trình đề nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017, nhưng chưa được xem xét, quyết định. Điều này tác động trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm năm 2018.

Ngoài ra, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tập trung ở cấp Tổng công ty, chưa phân cấp mạnh xuống đơn vị. Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa quan tâm tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định.

Với những tồn tại trên, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV yêu cầu rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác cán bộ của ACV. Đồng thời, yêu cầu tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ACV để hoàn thiện; bảo đảm hồ sơ đầy đủ văn bản, chứng chỉ, giấy tờ…

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo Đảng ủy ACV tăng cường hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của ACV. Trong đó, chú trọng hoàn thiện quy định nội bộ, công tác quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ.

Trước đó, có thông tin giữa tháng 7 ông Lê Mạnh Hùng về hưu nên ngày 19/6, ông Hùng đã ký cùng lúc 76 quyết định (từ số 2335 đến 2401) bổ nhiệm các trưởng, phó phòng trong Tổng công ty. Các nhân sự mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Trong các quyết định, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó), như: Phòng Mua sắm, Phòng Công trình kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật thiết bị,…

Ngoài ra, quyết định số 2339 bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Khánh giữ chức Phó trưởng phòng Đào tạo – Huấn luyện thậm chí còn quên ghi cả ngày tháng bổ nhiệm.

Căn cứ để đưa ra các quyết định bổ nhiệm đều theo Nghị quyết 1108-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng uỷ và theo đề nghị của Ban Tổ chức – Nhân sự.

Điều đặc biệt, 76 người này bổ nhiệm cùng một ngày nhưng không có cán bộ nào về hưu. Vì thế, nội bộ công ty cho rằng đây là hình thức “chạy ghế tập thể” ngay trước ngày ông Hùng rời chức Tổng giám đốc.

Ngày 8/7, ông Lê Đình Thọ – Thứ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo về vụ việc.

Tôi chưa bình luận gì, chờ có kết quả chúng tôi sẽ công khai hết thông tin sau khi kiểm tra xem đúng sai như thế nào” – ông Thọ cho hay.

Phạm Toàn

Xem thêm: