Ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV bị khai trừ khỏi Đảng.

trần bắc hà
Ông Trần Bắc Hà. (Ảnh qua soha.vn)

Hôm nay (30/6), cổng thông tin UBKTTƯ thông báo kết luận về nội dung trong kỳ họp 27 diễn ra vào ngày 27 và 28/6.

Tại buổi họp, UBKTTƯ có quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của UBKTTƯ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKTTƯ quyết định:

  • Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  • Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc;
  • Cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

UBKTTƯ cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.

Minh Long

Xem thêm: