Khánh Hòa: Bí thư và Chủ tịch vi phạm đến mức phải kỷ luật

Ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vi phạm đến mức phải kỷ luật.